Student's Council 2018-19

Head Boy


Vice-Head Boy


Head Girl


Vice-Head Girl


Mentor


Vice-Mentor


President Sports


Vice-President Sports


President Literary


Vice-President Literary 


President Cultural


Vice-President Cultural


President Media & Public Relation


Vice-President Media & Public Relation


President   I.T.


Vice-President   I.T


President Discipline


Vice-President Discipline


Members Discipline


Members Discipline


President Eco-Club


Vice-President Eco-Club


President Consumer Club


 Vice-President Consumer ClubHouse Captains 2016

House

Captain

Vice-Captain

Prefects

Chenab House

Abhishek Rana

Yashodhan Singh

Divya Sharma

Sandeepan Dey

Khushi Shrivastava

Anusha Singh

Gnnga House

Kunj Bihari Verma

Hamendra Sing

Anjana

Priya Chauhan

Moglicharla Rikitha

Swagata Satpathi

Jhelum House

Shweta Pal

Priyanshi Agrawal

Kumar Kislay

Upasana Yadav

Adriparna Paul

Shambhwee Bahel

Krishna House

Anurag Bharadwaj

Kritika Jaiswal

Rashi Mishra

Mukul Gautam

Shreya Das

Tanushka Dev

Narmada House

Umang Mehta

Kumud Singh

Aparna Rawat

Anupriya Dixit

Mrinalika Singh

Anant Singh

Yamuna House

Anirudh Pathak

Kushagra Goyal

Shrutika Vashishth

vasundhra sharma

Jigyasa

Plaksha Bhardwaj